Werkervaring

Voordat ik in 2021 met BlijThuis begon was ik

5 jaar Gezinsbegeleider (0-18 jaar)
Van 2017  tot en met 2021 bij Curess Ambulante Jeugdzorg:
Systemische (gezins)begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren in de thuissituatie of op school.  Variërend van enkelvoudige tot complexe problematiek. In opdracht van gemeente of jeugdbescherming.

Van 2016 tot en met 2017 bij GGD Twente Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd:
Opvoedondersteuning aan ouders en kinderen in de thuissituatie, bij enkelvoudige opvoedvragen. Kortdurende trajecten.  Laagdrempelig en oplossingsgericht.

23 jaar Jeugdverpleegkundige 0-4 jaar
Van 1993 tot 2016 bij GGD Twente en LIVIO
Het geven van (op)voedvoorlichting aan ouders, screenen en het uitvoeren van periodiek ontwikkelingsonderzoek  bij kinderen 0-4 jaar. Op het consultatiebureau en tijdens huisbezoeken. Het geven van opvoedcursussen en groepsvoorlichting. Samenwerking met bijvoorbeeld jeugdarts, kraamzorg, peuterspeelzaal, kinderopvang, wijkcoaches en jeugdconsulenten.

Van 2010 tot en met 2012 was ik als jeugdverpleegkundige vanuit de GGD gedetacheerd bij de gemeente Enschede, in de functie van
pedagogisch medewerker LOES (-9 maand-18 jaar)
Werkzaamheden waren  onder andere groepsvoorlichting over opvoeding en ontwikkeling van kinderen,  opvoedspreekuur, teksten schrijven voor de website Loes.nl, initiatiefnemer en coördinator Mammacafé Enschede.  

3 jaar Ziekenhuisverpleegkundige
Academisch Ziekenhuis Utrecht

Gun jezelf, je kind en je gezin een Blij Thuis en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Het eerste kennismakingsgesprek kost je niets.
We ontdekken samen of wij een klik hebben.
Daarna beslissen we of we een afspraak gaan plannen.

Vraag een gesprek aan >>